V hudobnom odbore vyučujeme:

 

hru na husle

hru na flaute - zobcovej, neskôr priečnej a iných dychových nástrojoch

hru na klavíri

spev sólový

hru na gitare

 

Kontakt

Súkromná základná umelecká škola Strečnianska 20
851 05 Bratislava
szus.zastupca.gaudia@gmail.com
szus.gaudia@gmail.com
0940 868 029