tanečná prípravka   moderný tanec    kreatívny tanec

klasický tanec          ľudový tanec           tanečná prax

Fotogaléria: Tanečný odbor

Kontakt

Súkromná základná umelecká škola Strečnianska 20
851 05 Bratislava
szus.zastupca.gaudia@gmail.com
szus.gaudia@gmail.com
0940 868 029